Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Darbo rinka

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.com

Skyriuje pateikiama metinė statistinė informacija apie gyventojų ekonominį aktyvumą, užimtumą ir nedarbą. Gyventojų užimtumo statistinis tyri­mas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos vartojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

2018 m. gyventojų užimtumo statistinio tyrimo ketvirčio imtis buvo apie 8 tūkst. namų ūkių. Namų ūkiai atrenkami iš Gyventojų registro atsitiktinių imčių metodu. Šis metodas suteikia vienodas galimybes visiems šalies gyventojams patekti į apklausą. Kas ketvirtį apklausiama apie 0,5 proc. 15 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuojami visiems gyventojams.


2018 m. buvo 1 mln. 374,7 tūkst. užimtų, 90 tūkst. bedarbių ir 915,1 tūkst. neaktyvių (nedirbo ir darbo neieškojo) 15 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų. Darbo jėgai priskiriamų asmenų 2018 m. buvo 1 mln. 464,8 tūkst. Per metus tokių asmenų padaugėjo 6,8 tūkst.

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis per metus padidėjo 1,4 procentinio punkto ir 2018 m. sudarė 77,3 proc. Vyrų darbo jėgos aktyvumo lygis 2018 m. buvo aukštesnis nei moterų ir siekė 78,9 proc., moterų – 75,8 proc.

2018 m. 15–64 metų amžiaus gyventojų užim­tumo lygis sudarė 72,4 proc., per metus jis padidėjo 2 pro­cen­tiniais punktais. Vyrų užimtumo lygis sudarė 73,3 proc., moterų – 71,6 proc., ir per metus padidėjo – atitinkamai 2,7 ir 1,4 procentinio punkto.

Jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų užim­tumo lygis 2018 m. sudarė 32,4 proc., arba 2 procentiniais punktais daugiau nei prieš metus. 2018 m., kaip ir 2017 m., kas trečias 15–24 metų amžiaus gyventojas buvo užimtas.

55–64 metų am­žiaus gy­ven­to­jų už­im­tu­mo ly­gis per 2018 m. padidėjo 2,4 procentinio punkto ir sudarė 68,5 proc.

2018 m. dirbo 1 mln. 374,7 tūkst. gyventojų, arba 19,9 tūkst. daugiau nei 2017 m. Per metus užimtų gyventojų skaičius labiausiai padidėjo pamonėje (10,1 tūkst.) bei prekyboje (6,4 tūkst.), o sumažėjo žemės ūkyje (6,8 tūkst.) ir transporto bei saugojimo veikloje (2,7 tūkst.).

Devyni iš dešimties (91,9 proc.) užimtų gyventojų dirbo visą darbo dienos ar savaitės laiką. Dau­giau­sia gy­ven­to­jų 2018 m. dir­bo pramonėje – 251,6 tūkst. (18,3 proc. visų dirbančių asmenų), prekyboje – 234,7 tūkst. (17,1 proc.), ir švietimo sekto­riuje – 135,3 tūkst. (9,8 proc.).

Pagrindinėmis vyrų ekonominės veiklos sritimis buvo statybos sektorius, kur 2018 m. vyrai sudarė 88,7 proc. užimtų gyventojų, bei transporto ir saugojimo veikla – 74,1 proc. Pagrindinėmis moterų ekonominės veiklos sritimis buvo žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, kur 2018 m. moterys sudarė 85,4 proc. užimtų gyventojų, bei švietimas – 79 proc.

2018 m. dau­giausia už­im­tų gy­ven­to­jų dir­bo spe­cia­lis­tais – 321,7 tūkst. (23,4 proc. visų dirbančių asmenų), kvalifikuotais darbininkais ir amatininkais – 195,1 tūkst. (14,2 proc.), bei paslaugų sektoriaus darbuotojais ir pardavėjais – 194 tūkst. (14,1 proc.).

Be pagrindinio darbo, 65,8 tūkst. užimtųjų dirbo papildomą darbą.

2018 m. buvo 90 tūkst. bedarbių – tai 13,1 tūkst. mažiau nei 2017 m. Kas dvidešimt trečias 15–74 metų amžiaus gyventojas 2018 m. buvo bedarbis, 2017 m. – kas dvidešimt pirmas.

Ilgalaikių bedarbių 2018 m. buvo 29 tūkst., arba 32,2 proc. visų bedarbių, – tai 9,7 tūkst. mažiau nei 2017 m.

15–24 metų amžiaus bedarbių 2018 m. buvo 12,3 tūkst., palyginti su 2017 m., jų skaičius sumažėjo 2,7 tūkst. 2018 m. kas dvidešimt penktas 15–24 metų amžiaus asmuo buvo bedarbis, 2017 m. – kas dvidešimt antras.

Nedarbo lygis 2018 m. sudarė 6,1 proc. ir buvo 1 procentiniu punktu mažesnis nei 2017 m. Vyrų nedarbo lygis buvo aukštesnis nei moterų ir sudarė 6,9 proc., moterų – 5,4 proc. Per metus vyrų nedarbo lygis sumažėjo 1,6 procentinio punkto, moterų – 0,3 procentinio punkto.

Il­ga­lai­kio ne­dar­bo ly­gis 2018 m. sudarė 2 proc. ir buvo 0,7 procentinio punkto mažesnis nei 2017 m.

Jau­nų (15–24 metų am­žiaus) gyventojų ne­dar­bo ly­gis 2018 m., palyginti su 2017 m., sumažėjo 2,2 pro­centinio punkto ir buvo 11,1 proc.

 

Gyventojų ekonominis aktyvumas

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.1 1121 1121 120,81 120,81 134,71 134,71 140,61 140,61 159,41 159,41 171,11 171,11 193,41 193,41 192,11 192,11 214,31 214,3115,6115,6115,2115,2124,3124,3137,1137,1143,0143,0148,5148,5155,4155,4150,8150,8150,2150,2270,4270,4228,0228,0196,8196,8172,5172,5158,0158,0134,0134,0116,2116,2103,1103,190,090,01 153,81 153,81 100,01 100,01 078,21 078,21 061,11 061,11 029,51 029,51 014,11 014,1971,5971,5947,8947,8915,1915,1Darbo jėgaUžimti gyventojaisamdomieji darbuotojaisavarankiškai dirbantys asmenyspadedantys šeimos nariaiBedarbiaiNeaktyvūs gyventojai20102011201220132014201520162017201805001 0001 5002 0002 5003 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Darbo jėga pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.1 518,11 518,11 481,61 481,61 472,51 472,51 465,21 465,21 477,01 477,01 468,91 468,91 477,51 477,51 457,91 457,91 464,81 464,8749,6749,6735,5735,5728,2728,2731,7731,7736,9736,9727,6727,6729,4729,4721,3721,3729,3729,3768,4768,4746,1746,1744,3744,3733,5733,5740,2740,2741,3741,3748,1748,1736,6736,6735,4735,4 Iš visoVyraiMoterys20102011201220132014201520162017201802004006008001 0001 2001 4001 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Darbo jėga pagal amžiaus grupes ir lytį 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.110,6110,61 003,41 003,4299,2299,251,551,5255,9255,91 413,21 413,21 457,21 457,21 400,91 400,960,360,3506,5506,5137,6137,624,924,9140,4140,4704,4704,4725,1725,1697,2697,250,350,3497,0497,0161,6161,626,626,6115,4115,4708,8708,8732,1732,1703,7703,7 Iš visoVyraiMoterys15–24 metų25–54 metų55–64 metų65 metų ir vyresni15–29 metų15–64 metų15–74 metų20–64 metų02004006008001 0001 2001 4001 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Darbo jėgos (15–64 metų amžiaus) aktyvumo lygis pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Proc.70,270,271,471,471,871,872,472,473,773,774,174,175,575,575,975,977,377,372,072,073,573,573,773,774,774,776,076,075,875,877,177,177,477,478,978,968,668,669,469,470,170,170,370,371,671,672,572,573,973,974,674,675,875,8 Iš visoVyraiMoterys201020112012201320142015201620172018687073757880

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.36,536,589,689,673,873,89,39,354,854,877,377,369,369,383,183,138,838,891,091,076,276,213,413,458,258,278,978,972,772,785,085,034,134,188,388,371,971,97,37,351,251,275,875,866,366,381,281,2 Iš visoVyraiMoterys15–24 metų25–54 metų55–64 metų65 metų ir vyresni15–29 metų15–64 metų15–74 metų20–64 metų0255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Užimti gyventojai pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.1 247,71 247,71 253,61 253,61 275,71 275,71 292,81 292,81 319,01 319,01 334,91 334,91 361,41 361,41 354,81 354,81 374,71 374,7590,8590,8603,8603,8617,6617,6636,1636,1647,1647,1654,1654,1663,0663,0660,0660,0679,1679,1656,9656,9649,8649,8658,1658,1656,7656,7671,9671,9680,8680,8698,4698,4694,8694,8695,7695,7 Iš visoVyraiMoterys20102011201220132014201520162017201802004006008001 0001 2001 4001 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Užimti gyventojai pagal amžiaus grupes ir lytį 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.98,398,3947,7947,7277,6277,651,051,0236,7236,71 323,71 323,71 367,11 367,11 312,81 312,853,153,1474,1474,1127,3127,324,624,6128,4128,4654,5654,5674,8674,8648,2648,245,245,2473,7473,7150,4150,426,426,4108,3108,3669,3669,3692,3692,3664,6664,6 Iš visoVyraiMoterys15–24 metų25–54 metų55–64 metų65 metų ir vyresni15–29 metų15–64 metų15–74 metų20–64 metų02505007501 0001 2501 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Proc.57,657,660,260,262,062,063,763,765,765,767,267,269,469,470,470,472,472,456,556,560,160,162,262,264,764,766,566,568,068,070,070,070,670,673,373,358,558,560,260,261,861,862,862,864,964,966,566,568,868,870,270,271,671,6 Iš visoVyraiMoterys201020112012201320142015201620172018020406080100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Užimtumo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.32,432,484,684,668,568,59,29,250,750,772,472,465,065,077,877,834,134,185,285,270,570,513,213,253,253,273,373,367,767,779,079,030,630,684,184,166,966,97,27,248,148,171,671,662,762,776,776,7 Iš visoVyraiMoterys15–24 metų25–54 metų55–64 metų65 metų ir vyresni15–29 metų15–64 metų15–74 metų20–64 metų0255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis pagal išsilavinimą ir lytį

Iš viso

Created with Highcharts 6.1.4Proc.57,660,262,063,765,767,269,470,472,414,014,415,717,119,519,919,220,922,757,557,559,759,761,761,763,063,064,664,666,166,167,667,668,868,871,071,085,385,387,287,287,087,087,687,688,488,488,788,790,490,490,090,090,590,5 Iš visoŽemas¹Vidutinis²Aukštas³2010201120122013201420152016201720180255075100

 

Vyrai

Created with Highcharts 6.1.4Proc.56,560,162,264,766,568,070,070,673,315,716,818,421,023,323,822,924,926,759,259,262,962,965,465,467,067,068,068,069,569,571,671,672,172,174,874,885,286,886,788,690,391,592,090,791,9 Iš visoŽemas¹Vidutinis²Aukštas³2010201120122013201420152016201720180255075100

 

Moterys

Created with Highcharts 6.1.4Proc.58,560,261,862,864,966,568,870,271,612,111,812,412,414,814,814,515,717,555,755,756,356,357,757,758,758,761,061,062,362,363,263,265,065,066,566,585,485,487,587,587,287,287,087,087,287,287,087,089,589,589,689,689,689,6 Iš visoŽemas¹Vidutinis²Aukštas³2010201120122013201420152016201720180255075100

____________________________
¹ Žemas – neturi pradinio, pradinis (be / su profesine kvalifikacija), pagrindinis.
² Vidutinis – pagrindinis su profesine kvalifikacija, vidurinis (be / su profesine kvalifikacija), specialusis vidurinis.
³ Aukštas – aukštesnysis, aukštasis.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis ir lytį 2018 m.
   Tūkst.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Užimti gyventojai pagal profesijų grupes ir lytį 2018 m.
   Tūkst.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nepagrindiniame darbe užimti gyventojai pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.62,362,366,366,371,171,179,979,984,384,368,568,568,568,565,765,765,865,828,328,331,031,034,434,440,140,141,241,230,830,830,830,830,830,830,430,434,034,035,335,336,836,839,739,743,143,137,737,737,737,735,035,035,435,4 Iš visoVyraiMoterys2010201120122013201420152016201720180255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bedarbiai pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.270,4270,4228,0228,0196,8196,8172,5172,5158,0158,0134,0134,0116,2116,2103,1103,190,090,0158,9158,9131,7131,7110,7110,795,695,689,889,873,573,566,466,461,361,350,350,3111,6111,696,396,386,186,176,976,968,368,360,560,549,849,841,841,839,839,8 Iš visoVyraiMoterys201020112012201320142015201620172018050100150200250300

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bedarbiai pagal amžiaus grupes ir lytį 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.12,312,355,755,721,521,519,219,289,589,590,090,088,088,07,27,232,432,410,310,312,012,049,949,950,350,349,049,05,15,123,323,311,211,27,17,139,639,639,839,839,139,1 Iš visoVyraiMoterys15–24 metų25–54 metų55–64 metų15–29 metų15–64 metų15–74 metų20–64 metų0255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ilgalaikiai bedarbiai pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.112,7112,7118,8118,896,896,874,174,170,770,757,557,544,544,538,738,729,029,067,767,769,069,054,154,140,440,439,839,832,032,025,025,023,123,116,816,845,045,049,849,842,742,733,733,730,930,925,525,519,519,515,615,612,212,2 Iš visoVyraiMoterys2010201120122013201420152016201720180255075100125150

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nedarbo lygis pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Proc.17,817,815,415,413,413,411,811,810,710,79,19,17,97,97,17,16,16,121,221,217,917,915,215,213,113,112,212,210,110,19,19,18,58,56,96,914,514,512,912,911,611,610,510,59,29,28,28,26,76,75,75,75,45,4 Iš visoVyraiMoterys2010201120122013201420152016201720180510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nedarbo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.11,111,15,65,67,27,27,57,56,36,36,26,26,36,312,012,06,46,47,57,58,68,67,17,16,96,97,07,010,110,14,74,76,96,96,26,25,65,65,45,45,65,6 Iš visoVyraiMoterys15–24 metų25–54 metų55–64 metų15–29 metų15–64 metų15–74 metų20–64 metų0358101315

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nedarbo lygis pagal gyventojų išsilavinimą ir lytį

Iš viso

Created with Highcharts 6.1.4Proc.17,815,413,411,810,79,17,97,16,139,337,934,032,529,626,124,520,417,521,821,819,019,016,416,414,314,313,513,511,711,710,410,49,39,38,08,07,66,25,65,14,23,72,92,92,8 Iš visoŽemasVidutinisAukštas20102011201220132014201520162017201801020304050

 

Vyrai

Created with Highcharts 6.1.4Proc.21,217,915,213,112,210,19,18,56,942,440,536,031,528,425,625,422,218,624,024,019,919,916,916,915,015,014,614,612,112,110,810,810,110,18,18,18,97,86,34,84,13,33,13,13,0 Iš visoŽemasVidutinisAukštas20102011201220132014201520162017201801020304050

 

Moterys

Created with Highcharts 6.1.4Proc.14,512,911,610,59,28,26,75,75,434,433,730,634,531,727,122,616,615,319,119,117,917,915,815,813,613,612,112,111,211,29,99,98,38,37,97,96,95,15,25,34,33,92,82,82,7 Iš visoŽemasVidutinisAukštas201020112012201320142015201620172018010203040

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ilgalaikio nedarbo lygis pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Proc.7,47,48,08,06,66,65,15,14,84,83,93,93,03,02,72,72,02,09,09,09,49,47,47,45,55,55,45,44,44,43,43,43,23,22,32,35,95,96,76,75,75,74,64,64,24,23,43,42,62,62,12,11,71,7 Iš visoVyraiMoterys20102011201220132014201520162017201803581013

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.